Chợ đồng văn hà giang

     
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Phiên chợ Ma Lé của Đồng Văn: chỗ nào cũng rượu, say quên con đường về. Photo: Lam Linch + vnexpress.net

Từ khóa: cách tính kế hoạch họp các phiên chợ lùi sống vùng cao Đồng Văn uống Mèo Vạc Hà Giang, họp vào trong ngày làm sao, trang bị mấy, gồm cần đi không


Chuyên mục: Du lịch