Điều 172 bộ luật lao động

     

Điều 172 Bộ khí cụ lao động 2012 quy định về trường thích hợp công dân nước ngoài thao tác tại việt nam không trực thuộc diện cấp giấy phép lao động, bao gồm:

Là thành viên góp vốn hoặc là công ty sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.Là member Hội đồng quản trị của bạn cổ phần.Là Trưởng văn phòng và công sở đại diện, dự án công trình của tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức phi cơ quan chính phủ tại Việt Nam.Vào vn với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào phân phối dịch vụ.Vào vn với thời hạn dưới 03 tháng nhằm xử lý hầu hết sự cố, trường hợp kỹ thuật, technology phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc tất cả nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, marketing mà các chuyên gia Việt Nam với các chuyên viên nước ngoài hiện đang ở nước ta không cách xử trí được.Là nguyên lý sư quốc tế đã được cấp chứng từ phép hành nghề hiện tượng sư tại việt nam theo phép tắc của khí cụ luật sư.Theo pháp luật của Điều ước quốc tế mà cùng hoà xã hội công ty nghĩa nước ta là thành viên.Là học sinh, sinh viên học hành tại Việt Nam thao tác làm việc tại việt nam nhưng người sử dụng lao động cần báo trước 07 ngày với cơ quan làm chủ nhà nước về lao động cấp cho tỉnh.Các trường hòa hợp khác theo nguyên lý của thiết yếu phủ.

Ngoài ra, sự việc người lao động quốc tế không nằm trong diện cấp thủ tục phép lao đụng còn được quy định tại Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP:

“Điều 7. Trường hợp fan lao động quốc tế không trực thuộc diện cấp giấy phép lao động

1. Tín đồ lao động quốc tế quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 172 của bộ luật Lao động.

2. Các trường hợp tín đồ lao động quốc tế khác ko thuộc diện cấp thủ tục phép lao động, bao gồm:

a) di chuyển trong nội cỗ doanh nghiệp ở trong phạm vi 11 ngành thương mại & dịch vụ trong biểu khẳng định dịch vụ của nước ta với Tổ chức dịch vụ thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa truyền thống giải trí và vận tải;

Du lịch