Giá vé tàu đi côn đảo 2018

     
Trình duyệt của chúng ta đã tắt tính năng hỗ trợ JavaScript.Website chỉ có tác dụng việc khi bạn bật nó trở lại.Để tìm hiểu thêm cách nhảy JavaScript, hãy bấm vào vào đây!
*

*

*

Lịch tàu - Vé tàu cao tốc Côn Đảo Expess 36


*

Lịch tàu - Vé tàu CQ03 đường Côn Đảo tháng 7 năm 2017


*

Vé tàu - kế hoạch tàu Côn Đảo CQ-03 mon 6 năm 2017


*

Lịch tàu - giá vé tàu cao tốc cảng trần Đề Sóc Trăng đi Côn Đảo


*

Lịch tàu - Vé tàu Côn Đảo mon 5 năm 2017


*

Tàu cao tốc SuperDong đi Côn Đảo

Công ty cổ phần Tàu đường cao tốc Superdong – Kiên Giang đã tiến hành đầu tư bến cảng và tàu cao tốc vận gửi hành khách/hàng hóa tuyến đường Sóc Trăng – Côn Đảo.

Bạn đang xem: Giá vé tàu đi côn đảo 2018


*

Vé tàu - kế hoạch tàu Côn Đảo tháng tư năm 2017


Lịch tàu - Vé tàu Côn Đảo tháng 3 năm 2017


*

Lịch tàu - Vé tàu đi Côn Đảo mon 7 năm 2015

định kỳ tàu Vũng Tàu đi Côn Đảo tháng 7 năm 2015.Đi Côn Đảo bởi đường thuỷ hiện giờ có 2 loại tàu đó là tàuCÔN ĐẢO 09và tàuCÔN ĐẢO 10.- giá bán vé tàu Côn Đảo 09 là150.000đ/lượt, vé tàu Côn Đảo 10 là200.000đ/lượt.- Giờ xuất phát tại Côn Đảo với Vũng tàu là05 tiếng chiều, khoảng tầm 6 giờ sáng sau thì cập bến.


*

Vé tàu - kế hoạch tàu đi Côn Đảo mon 6 năm 2015

định kỳ tàu Vũng Tàu đi Côn Đảo tháng 6 năm 2015.Đi Côn Đảo bởi đường thuỷ bây giờ có 2 dòng tàu sẽ là tàuCÔN ĐẢO 09và tàuCÔN ĐẢO 10.- giá vé tàu Côn Đảo 09 là150.000đ/lượt, vé tàu Côn Đảo 10 là200.000đ/lượt.- Giờ phát xuất tại Côn Đảo và Vũng tàu là 05 tiếng chiều, khoảng chừng 6 giờ sáng hôm sau thì cập bến.


*

Lịch tàu - Vé tàu đi Côn Đảo mon 5 năm 2015

lịch tàu Vũng Tàu đi Côn Đảo mon 5 năm 2015.Đi Côn Đảo bằng đường thuỷ bây chừ có 2 mẫu tàu chính là tàuCÔN ĐẢO 09và tàuCÔN ĐẢO 10.- giá chỉ vé tàu Côn Đảo 09 là150.000đ/lượt, vé tàu Côn Đảo 10 là200.000đ/lượt.- Giờ căn nguyên tại Côn Đảo cùng Vũng tàu là 05 giờ chiều, khoảng chừng 6 giờ sáng sau thì cập bến.


Lịch tàu - Vé tàu đi Côn Đảo tháng tư năm 2015

định kỳ tàu Vũng Tàu đi Côn Đảo tháng 4 năm 2015.Đi Côn Đảo bởi đường thuỷ bây giờ có 2 loại tàu sẽ là tàuCÔN ĐẢO 09và tàu CÔN ĐẢO 10.- giá vé tàu Côn Đảo 09 là 150.000đ/lượt, vé tàu Côn Đảo 10 là 200.000đ/lượt.- Giờ xuất phát tại Côn Đảo và Vũng tàu là 05 tiếng chiều, khoảng tầm 6 giờ sáng hôm sau thì cập bến.


*

Lịch tàu - Vé tàu đi Côn Đảo tháng 3 năm 2015

Lịch tàu Vũng Tàu đi Côn Đảo tháng 3 năm 2015.Đi Côn Đảo bởi đường thuỷ hiện nay có 2 loại tàu sẽ là tàu CÔN ĐẢO 09 và tàu CÔN ĐẢO 10.- giá vé tàu Côn Đảo 09 là 150.000đ/lượt, vé tàu Côn Đảo 10 là 200.000đ/lượt. Mon 3/2015 chỉ bao gồm tàu Côn Đảo 09 chạy.- Giờ căn nguyên tại Côn Đảo với Vũng tàu là 05 giờ chiều, khoảng tầm 6 giờ sáng sau thì cập bến.


*

Lịch tàu - Vé tàu khách hàng Côn Đảo tháng 12 năm 2014

Vé tàu, kế hoạch tàu khách con đường Vũng Tàu - Côn Đảo - Vũng Tàu tháng 12 năm 2014- Tàu Côn Đảo 09 có mức giá vé 150.000đ/vé nệm nằm.- TàuCôn Đảo 10 có giá vé200.000đ/vé chóng nằm.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảokhởi hành từ bỏ cảng cat Lở (Vũng Tàu) dịp 17h00.Tuyến Côn Đảo - Vũng Tàukhởi hành trường đoản cú cảng Bến Đầm (Côn Đảo) lúc 17h00.

Xem thêm: Giá Vé Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Bình Châu Phước Bửu, Phát Hiện


*

Vé tàu - định kỳ tàu Côn Đảo mon 11 năm 2014

Vé tàu, định kỳ tàu khách tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo - Vũng Tàu tháng 11 năm 2014- Tàu Côn Đảo 09 có mức giá vé 150.000đ/vé chóng nằm.- TàuCôn Đảo 10 có mức giá vé200.000đ/vé nệm nằm.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảokhởi hành từ bỏ cảng mèo Lở (Vũng Tàu) cơ hội 17h00.Tuyến Côn Đảo - Vũng Tàukhởi hành từ bỏ cảng Bến Đầm (Côn Đảo) thời điểm 17h00.


*

Vé tàu - kế hoạch tàu Côn Đảo mon 10 năm 2014

Vé tàu, kế hoạch tàu khách tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo - Vũng Tàu mon 10 năm 2014- Tàu Côn Đảo 09 có mức giá vé 150.000đ/vé giường nằm.- TàuCôn Đảo 10 có giá vé200.000đ/vé chóng nằm.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảokhởi hành từ cảng cat Lở (Vũng Tàu) lúc 17h00.Tuyến Côn Đảo - Vũng Tàukhởi hành từ bỏ cảng Bến Đầm (Côn Đảo) dịp 17h00.


Lịch tàu - Vé tàu Côn Đảo tháng 9 năm 2014

Lịch Tàu, vé tàu khách tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo tháng 09 năm 2014Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảokhởi hành trường đoản cú cảng cat Lở (Vũng Tàu) cơ hội 17h00.Tuyến Côn Đảo - Vũng Tàukhởi hành từ bỏ cảng Bến Đầm (Côn Đảo) dịp 17h00.- nên theo dõi thời tiết cùng liên lạc chống vé nhằm cập nhật biến đổi lịch tàu (nếu tiết trời xấu)- giá vé tàu Côn Đảo 09 là 150.000đ/vé giường nằm.- giá bán vé tàu Côn Đảo 10 là 200.000đ/vé giường nằm.


*

Lịch tàu - Vé tàu Côn Đảo mon 8/2014

Lịch Tàu, vé tàu khách tuyến đường Vũng Tàu - Côn Đảo mon 8 năm 2014Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảokhởi hành tự cảng mèo Lở (Vũng Tàu) cơ hội 17h00.Tuyến Côn Đảo - Vũng Tàukhởi hành trường đoản cú cảng Bến Đầm (Côn Đảo) cơ hội 17h00.- giá vé tàu Côn Đảo 09 là 150.000đ/vé giường nằm.- giá vé tàu Côn Đảo 10 là 200.000đ/vé chóng nằm.


Lịch tàu - Vé tàu Côn Đảo tháng 7/2014

Lịch Tàu, vé tàu khách đường Vũng Tàu - Côn Đảo mon 7 năm 2014Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảokhởi hành từ bỏ cảng cat Lở (Vũng Tàu) dịp 17h00.Tuyến Côn Đảo - Vũng Tàukhởi hành trường đoản cú cảng Bến Đầm (Côn Đảo) lúc 17h00.- giá bán vé tàu Côn Đảo 09 là 150.000đ/vé nệm nằm.- giá vé tàu Côn Đảo 10 là 200.000đ/vé chóng nằm.


*

Lịch tàu - Vé tàu Côn Đảo mon 6/2014

Lịch Tàu, vé tàu khách đường Vũng Tàu - Côn Đảo tháng 6 năm 2014Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảokhởi hành trường đoản cú cảng mèo Lở (Vũng Tàu) cơ hội 17h00.Tuyến Côn Đảo - Vũng Tàukhởi hành tự cảng Bến Đầm (Côn Đảo) dịp 17h00.


Điểm khởi hành:=== toàn bộ ===TP. Hồ Chí MinhCần ThơCôn ĐảoTrung trung khu Công ĐảoThị Trấn Côn ĐảoVũng Tàu
*

Đang truy cập6Máy nhà tìm kiếm1Khách viếng thăm5 Hôm nay279Tháng hiện tại2,159Tổng lượt truy tìm cập11,923,633

Chuyên mục: Du lịch