Giá xe lửa đi nha trang

     Bạn đang xem: Giá xe lửa đi nha trang

*

Ga Biên Hòa

Để đi qua 382Km đường sắt trường đoản cú Ga Biên Hòa đi Nha Trang, tàu chạy hết khoảng chừng 6 Giờ 13 phút . Hành khách hàng rất có thể chắt lọc những tàu chạy từ bỏ Biên Hòa đi Nha Trang tất cả số hiệu: SE8 , SE6 , SE22 , SE10 , SQN4 , SE4 , SNT2 , SE2 hằng ngày.

Bảng giờ tàu từ bỏ ga Biên Hòa đi Nha Trang

Tên tàuGa Biên Hòa Ga Nha TrangTổng thời gian
Tàu SE806:4413:186 Giờ 34 phút ít
Tàu SE609:4216:166 Giờ 34 phút ít
Tàu SE2212:3719:577 Giờ đôi mươi phút ít
Tàu SE1015:2823:448 Giờ 16 phút
Tàu SQN419:4702:527 Giờ 5 phút
Tàu SE420:3203:146 Giờ 42 phút ít
Tàu SNT221:1705:358 Giờ 18 phút ít
Tàu SE222:3404:476 Giờ 13 phút ít

Giá vé tàu từ ga Biên Hòa đi Nha Trang

Quý Khách có thể lựa chọn các giá bán vé không giống nhau, tùy theo từng một số loại ghế, loại tàu và từng thời gian. Giá vé tàu xấp xỉ khoảng 390,000 đồng Với 8 chuyến tàu chạy trường đoản cú Biên Hòa tới Nha Trang hàng ngày.

Bảng giá chỉ Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE8

STT Loại nơi Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1448,000
2 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1v478,000
3 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2419,000
4 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2v449,000
5 Nằm vùng 6 cân bằng T1 BnLT1414,000
6 Nằm khoang 6 ổn định T2 BnLT2383,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3335,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL216,000
9 Ngồi mượt điều hòa NML261,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV271,000
Crúc ý: Giá vé đã bao gồm chi phí bảo đảm. Giá hoàn toàn có thể biến đổi theo 1 số điều kiện: thời gian cài đặt vé, đối tượng đi tàu, địa chỉ nơi bên trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE8

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE6

STT Loại địa điểm Mã Giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1448,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1M448,000
3 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1Mv478,000
4 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1v478,000
5 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2417,000
6 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2M417,000
7 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2Mv447,000
8 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2v447,000
9 Nằm khoang 6 cân bằng T1 BnLT1414,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2383,000
11 Nằm khoang 6 ổn định T3 BnLT3335,000
12 Ghế phụ GP162,000
13 Ngồi cứng NC193,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML261,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV271,000
Crúc ý: Giá vé vẫn bao gồm chi phí bảo hiểm. Giá rất có thể biến hóa theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE6

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE22

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 cân bằng T1 AnLT1660,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1v690,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2572,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2v602,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1564,000
6 Nằm khoang 6 cân bằng T2 BnLT2490,000
7 Nằm vùng 6 ổn định T3 BnLT3408,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL308,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML362,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML56376,000
11 Ngồi mượt điều hòa NML56V386,000
12 Ngồi mượt điều hòa NMLV372,000
Crúc ý: Giá vé đang bao hàm chi phí bảo đảm. Giá hoàn toàn có thể biến hóa theo một số điều kiện: thời gian tải vé, đối tượng người dùng đi tàu, địa điểm địa điểm bên trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE22

Bảng giá chỉ Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE10

STT Loại địa điểm Mã Giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1440,000
2 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1v470,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2406,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2v436,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1406,000
6 Nằm vùng 6 cân bằng T2 BnLT2376,000
7 Nằm vùng 6 ổn định T3 BnLT3328,000
8 Ngồi cứng NC190,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL213,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML257,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV267,000
Chụ ý: Giá vé vẫn bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể biến đổi theo một số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, địa điểm khu vực trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE10

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SQN4

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1580,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1v610,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2530,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2v560,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1523,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2452,000
7 Nằm vùng 6 ổn định T3 BnLT3392,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL230,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML304,000
10 Ngồi mượt điều hòa NMLV314,000
Chụ ý: Giá vé sẽ bao gồm tiền bảo đảm. Giá có thể biến đổi theo một số ít điều kiện: thời hạn thiết lập vé, đối tượng người dùng đi tàu, địa điểm chỗ bên trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SQN4

Bảng giá bán Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE4

STT Loại vị trí Mã Giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 cân bằng T1 AnLT1715,000
2 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1v745,000
3 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2656,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v686,000
5 Nằm khoang 6 ổn định T1 BnLT1647,000
6 Nằm khoang 6 ổn định T2 BnLT2569,000
7 Nằm khoang 6 cân bằng T3 BnLT3528,000
8 Ghế phụ GP248,000
9 Ngồi mượt điều hòa NML56380,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML56V390,000
Chú ý: Giá vé vẫn bao hàm tiền bảo đảm.

Xem thêm: Truyện Ma Có Thật Ở Việt Nam 2015, Truyện Ma Việt Nam

Giá rất có thể chuyển đổi theo một số ít điều kiện: thời hạn cài đặt vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE4

Bảng giá bán Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SNT2

STT Loại khu vực Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang4 điều hòa T1VIP AnLvT1620,000
2 Nằm khoang4 cân bằng T1VIP AnLvT1v650,000
3 Nằm khoang4 điều hòa T2VIP AnLvT2567,000
4 Nằm khoang4 điều hòa T2VIP AnLvT2v597,000
5 Nằm khoang6 cân bằng T1VIP BnLvT1560,000
6 Nằm khoang6 điều hòa T2VIP BnLvT2483,000
7 Nằm khoang6 ổn định T3VIP BnLvT3420,000
8 Ngồi mượt điều hòa NML56340,000
9 Ngồi mượt điều hòa NML56V350,000
Crúc ý: Giá vé vẫn bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể biến đổi theo một số điều kiện: thời gian download vé, đối tượng người dùng đi tàu, địa điểm nơi bên trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SNT2

Bảng giá chỉ Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE2

STT Loại địa điểm Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M715,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv745,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2M647,000
4 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2Mv677,000
5 Nằm vùng 2 cân bằng VIP AnLv2M1,371,000
6 Nằm vùng 6 ổn định T1 BnLT1M647,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M569,000
8 Nằm vùng 6 ổn định T3 BnLT3M528,000
9 Ghế phụ GP248,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML56380,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V390,000
Chụ ý: Giá vé sẽ bao gồm chi phí bảo đảm. Giá hoàn toàn có thể thay đổi theo 1 số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, địa chỉ địa điểm trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE2

Hướng dẫn đặt vé tàu Biên Hòa Nha Trang

Sự cải tiến và phát triển vượt bậc của Công nghệ ban bố khiến cho bạn chẳng buộc phải tới Đại lý phân phối vé tàu trên Đồng Nai, chỉ vấn đề ở trong nhà cũng có thể đặt vé tàu Biên Hòa Nha Trang online dễ dàng cùng gấp rút độc nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Biên Hòa đi Nha Trang hoặcqua điện thoại thông minh 0251 7 305 305 .

Cách 1:Click con chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền không hề thiếu biết tin ga đi: Biên Hòa, ga đến: Nha Trang và những ngôi trường tất cả sẵn, bnóng “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút ít, nhân viên cấp dưới đã Call năng lượng điện chứng thực thông báo, triển khai tkhô cứng toán thù với hoàn chỉnh đặtvé tàu Từ Ga Biên Hòa Đến Ga Nha Trang.

Sau khi để vétàu Biên Hòa Nha Trang online, vé được gửi vào gmail, zalo, sms Facebook… người tiêu dùng in vé hoặc chụp hình lại vé này với có theo khi ra ga, xuất trình dĩ nhiên CMND để làm giấy tờ thủ tục lên tàu.

Cách tkhô nóng toán vé tàu Biên Hòa Nha Trang

Hiện nay việc tkhô hanh toán thù vé tàu hết sức dễ dàng và đơn giản sau khoản thời gian đặt vé tàu Biên Hòa Nha Trang qua lửa điện thoại hoặc Website thành công xuất sắc vẫn cảm nhận một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Biên Hòa Nha Trang. Quý khách hàng thanh khô tân oán mang lại mã đặt chỗ của mình bằng một trong các giải pháp sau: chuyển tiền qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua những điểm thu hộ. Quý khách hàng rất có thể tiến hành các giao di chuyển chi phí trên những điểm chuyển khoản qua ngân hàng của Viettel có mặt khắp khu vực trên VN. Sau lúc thanh hao toán thành công xuất sắc, Mã đặt vị trí đang là Vé năng lượng điện tử tàu hoả Biên Hòa Nha Trang của người sử dụng.

Đại lý phân phối vé tàu Biên Hòa Nha TrangViệc sở hữu vé tàu ngày nay đã dễ ợt hơn không hề ít, Quý khách hàng không nhất thiết phải tới đại lý cung cấp vé tàu trên Biên Hòa hoặc ra Ga Biên Hòa nhưng mà chỉ việc ở nhà điện thoại tư vấn năng lượng điện theo số 0251 7 305 305 hoặc đặt qua Website chào bán vé tàu trực đường, Đường sắt Việt Nam sẽ xây đắp Vé tàu điện tử siêu tiện lợi cho quý khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Biên Hòa Nha Trang toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ chỗ nào, ngẫu nhiên thời gian như thế nào bạn có nhu cầu. Ví dụ: 0251 7 305 305

*

Liên hệ đặt ve sầu tau Biên Hòa Nha Trang trên cả nước

Hy vọng những bạn mua được vé tàu Biên Hòa Nha Trang giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng.


Chuyên mục: Du lịch