Giới thiệu vườn quốc gia cúc phương bằng tiếng anh

     

Bài học Listening Unit 11 giờ Anh lớp 10 phía dẫn những em nghe đọc nội dung bài học kinh nghiệm về vườn giang sơn nổi tiếng sống Việt Nam, qua nội dung bài xích nghe rất có thể trả lời câu hỏi trong bài học và hoàn thành thông tin còn thiếu.Bạn sẽ xem: ra mắt vườn tổ quốc cúc phương bởi tiếng anh

1. Before You Listen Unit 11 Lớp 10

2. While You Listen Unit 11 Lớp 10

2.1.Unit 11 Listening Task 1

2.2.Unit 11 Listening Task 2

3. After You Listen Unit 11 Lớp 10

4. Tapescript Listening Unit 11 Lớp 10

Work in groups. Ask & answer the following questions.

Bạn đang xem: Giới thiệu vườn quốc gia cúc phương bằng tiếng anh

(Làm bài toán nhóm. Hỏi và trả lời các thắc mắc sau.)

1.Where is Cuc Phuong National Park? (Vườn giang sơn Cúc Phương nghỉ ngơi đâu?)

2.What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National Park? (Diện tích rừng nhiệt đới gió mùa trong Vườn non sông Cúc Phương là bao nhiêu?)

3.When is the best time to lớn visit Cuc Phuong National Park? (Thời gian như thế nào là thích hợp nhất để thăm quan Vườn tổ quốc Cúc Phương?)

4.What can be seen in Cuc Phuong National Park? (Những gì hoàn toàn có thể được thấy vào Vườn nước nhà Cúc Phương?)

Guide to lớn answer

1. Cuc Phuong National Park is located 160 kilometres southwest of Hanoi.

2. The area of the rainforest in Cue Phuong National Park is 200 square kilometres.

3. The best time lớn visit Cuc Phuong National Park is the dry season, from October lớn April.

4. In Cuc Phuong National Park we can see butterflies, caves và the one-thousand-year-old tree.

2. While You Listen Unit 11 Lớp 10

2.1. Unit 11 Listening Task 1

Listen và fill in the missing information. (Nghe và điền thông tin còn thiếu.)

1. Cuc Phuong National Park was officially opened in ______.

2. Cuc Phuong is located _____ Hanoi.

3. In 2002, nearly ______ visited Cuc Phuong.

4. There are _______ different species of flora và ___ species of fauna.

5. Nguyen Hue"s army was stationed in quen thuộc Voi before it made its ____ on Thang Long.

Xem thêm: Địa Chỉ Vườn Hoa Lavender Đà Lạt, Cánh Đồng Hoa Lavender Đà Lạt Đang Gây Sốt

Guide khổng lồ answer

1. 1960

2. 160 km south west of

3. 100,000 visitors

4. 2,000 - 450

5. Quen Voi

2.2. Unit 11 Speaking Task 2

1.How many provinces does Cuc Phuong National Park belong to? (Vườn non sông Cúc Phương thuộc địa phận của bao nhiêu tỉnh?)

2.How far is it from Hanoi to Cuc Phuong? (Từ hà nội thủ đô tới Cúc Phương bao xa?)

3.What bởi many people come to Cuc Phuong for? (Nhiều fan tới Cúc Phương để triển khai gì?)

4.When did Nguyen Hue defeat the Qing invaders? (Nguyễn Huệ đại phá (đánh bại) quân xâm lược công ty Thanh vào khoảng thời gian nào?)

5.What vị the Muong ethnic minority in Cuc Phuong live mainly on? (Dân tộc thiểu số Mường ngơi nghỉ Cúc Phương sống hầu hết bằng gì?)

Guide khổng lồ answer

1. It covers 3 provinces: Ninh Binh, Hoa Binh & Thanh Hoa.

2. It is about 160 kilometeres.

3. They come there lớn see the work being done to protect endangered species.

4. Nguyen Hue defeated the Qing invaders in the spring of 1789.

5. They live mainly on be keeping & farming.

3. After You Listen Unit 11 Lớp 10

Work in groups. Talk about the special features of Cuc Phuong National Park. (Làm bài toán nhóm. Nói đến những nét đặc thù của Vườn đất nước Cúc Phương.)

Guide to answer

A:Cuc Phuong National Park is the first national park in Vienam. It was officially opened to the public in 1960.

B:In this park you can find many species of flora and fauna, & see the work being done to lớn protect threatened and endangered species of animals apart from a one-thousand-year-old tree.

C:And in this park you can visit the cave of thân quen Voi, where quang Trung"s army was stationed before its surprise attack on Thang Long.

4. Tapescript Listening Unit 11 Lớp 10

Cuc Phuong, the first national park in Viet Nam, was officially opened in 1960. It is located 160 km south west of Ha Noi spanning Ninh Binh, Hoa Binh & Thanh Hoa provinces. The 200 square kilometer park attracts tourists and scientists alike. In 2002, nearly 100,000 visitors made their way lớn Cuc Phuong. Many come lớn see the work being done to protect endangered species. According to lớn scientists, there are about 2,000 different species of flora & 450 species of fauna.

Cuc Phuong is also home to the Muong ethnic minority, who live mainly on bee keeping and farming.

Trên đây là nội dung bài học kinh nghiệm Listening Unit 11 Lớp 10, trong quá trình học bài và thực hành thực tế nghe hiểu gồm điểm nào chưa hiểu những em rất có thể đặt thắc mắc trong mục Hỏi đáp sẽ được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- mod Tiếng Anh 10 HỌC247


*

Bài học cùng chương

Unit 11 lớp 10 Reading - bài bác dịch National ParkUnit 11 lớp 10 Speaking - hội thoại National ParkUnit 11 lớp 10 Writing - nội dung bài viết National ParkUnit 11 lớp 10 Language Focus - Ngữ pháp National ParkUnit 11 lớp 10 Vocabulary - tự vựng National ParkTest Yourself D Unit 9 - 11 lớp 10ADSENSEADMICRO cỗ đề thi nổi bật
*

ONADSENSE /

XEM cấp tốc CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10

Toán 10

Lý thuyết Toán 10


Chuyên mục: Du lịch