Mức phí hành lý quá cước tại sân bay vietnam airlines

     

Hành lý là 1 phần không thể thiếu thốn của chuyến đi. Giả dụ hành lý của người tiêu dùng vượt quá mức cho phép hành lý có thể chấp nhận được của Vietnam Airlines. Hành khách sẽ nên trả phí tổn cho tư trang hành lý quá cước đó để tiếp tục chuyến bay. Phí tư trang hành lý quá cước của Vietnam Airlines được tính như sau: