Hoa ở hà giang

     
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Các mùa hoa sống Hà Giang: trẻ em + hoa nghỉ ngơi lối đưa vào làng Lũng Cẩm, làng Sủng Là

Tại Lũng Cẩm, hoa đào nsống đầy sảnh, cổng công ty Pao cùng các đơn vị không giống vào làng mạc (bản). Ngoài đồng thì hoa hồng, hoa cải tiến thưởng cùng hoa tam giác mạch.


Chuyên mục: Du lịch