Khách sạn cát vàng vũng tàu

     Bạn đang xem: Khách sạn cát vàng vũng tàu

*
Hotel photos:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

What sets this hotel apart from others:
*
không lấy phí wifi
*
flat-screen TV
*
24-hour front desk
*
motel
*
private bathroom
*
terrace


Xem thêm: Bưu Điện Thành Phố Vũng Tàu, Địa Chỉ Bưu Cục Ship Cod Bà Rịa

Motel Cát Vàng

Price from: 8.90 EUR (250000.00 VND) Cheông xã prices at:
In partnership with Cheông chồng availability »

Chuyên mục: Du lịch