Khách sạn thanh hải 2 nha trang

     

frequently asked questions (FAQ):

Where is khách sạn Thanh Hải 2?

hotel Thanh Hải 2 is located at: 106 Đường Phạm Ngọc Thạch, Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam.

Where are the coordinates of the hotel Thanh Hải 2?
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
>

What Other Say:Chuyên mục: Du lịch