Kinh nghiệm phượt tà năng

     

Hãy cùng không sợ hãi lạc đến với nội dung bài viết chia sẻ tay nghề trekking Tà Năng Phan Dũng, Cung con đường Trekking đẹp tuyệt vời nhất Việt Nam, rung rộng nhiều du lịch thủ độc nhất nhé.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

DẶN DÒ CHUNG​

– cùng mọi người trong nhà thực hiện: dựng lều, nhóm lửa, nấu nướng…

– định kỳ trình lên chỉ nhằm mục đích tham khảo. Hoàn toàn có thể tùy tình hình thực tiễn thay đổi. – Nên sẵn sàng đầy đủ mang lại cá nhân, đừng phụ thuộc sự trợ giúp của đoàn quá nhiều.


Chuyên mục: Du lịch