New hotel & apartment, thủ dầu một

     
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: New hotel & apartment, thủ dầu một

86 trần Bình Trọng,, việt nam

https://i.travelapi.com/hotels/18000000/17050000/17040400/17040390/6c7725b0_b.jpg
Giá chỉ với

0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg> 522.500 VND 0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg> RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates<0>.PriceAvgMinPriceStr VND


Giảm giá 15% cho đặt chống sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg> -1 }"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg ng-click="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không tồn tại giá! cực kỳ tiếc shop chúng tôi không có giá trong thời gian này.

Xin vui mừng chọn thời hạn khác hoặc tương tác 1900 1870 và để được hỗ trợ


0"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg class="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg>

Rấc tiếc, vietnamaviation.vn không kiếm thấy phòng thoả yêu mong của bạn. Sung sướng chọn lại số lượng phòng hoặc tham khảo lưu ý dưới đây.
Xem thêm: Địa Điểm Chụp Ảnh Cưới Đẹp Ở Vĩnh Phúc, Mê Mẩn Với Top 10

*

0"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg data-index="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgClassIndex"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg class="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgroom"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg ng-if="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg>

*

0"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg data-html="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgtrue"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg class="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgcapacity v-tooltip"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg data-toggle="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgtooltip"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg data-placement="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgbottom"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg data-delay="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgshow"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg:100, "https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpghide"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg:50"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg title="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgSức chứa buổi tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults tín đồ lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg, "https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg trẻ em"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg):"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpghoặc "https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg bạn lớn, "https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg trẻ em"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg):"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg (childAgeFrom + "https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg - "https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg>Tối nhiều roomClass.Rooms<0>.MaxAdults người lớn 0"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults fan lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils con trẻ em

Phòng về tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg "https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg:"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm và vòi hoa sen

Vòi hoa sen / nhà tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn vệ sinh Jacuz

0"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


1"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgInternal"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgB2B"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgVINPEARL"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgSMD"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg)"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg phòng ngủ"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg, giường:"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg:"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgInternal"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgB2B"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgVINPEARL"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgSMD"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg)"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg> Tùy lựa chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgInternal"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgB2B"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgVINPEARL"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgSMD"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg)"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg>2"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg class="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgv-padding-bottom-5"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg ng-repeat="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg>itemBedTypeitemBedType
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgInternal"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgB2B"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgVINPEARL"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpgSMD"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg)"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg>itemBedType.description

0"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan lớn 0"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg> & roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults người lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ nhỏ (childAgeFrom + "https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg - "https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg "https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg:"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg"https://vietnamaviation.vn/new-hotel-binh-duong/imager_1_23051_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name


Chuyên mục: Du lịch
Game bài đổi thưởng | Fun789 | kufun