Nhà hàng gia đình hà nội

     
Nhân viên thân thiết. Đồ tiêu hóa vô giới hạn. Rất cực kỳ siêu tuyệt đối hoàn hảo... phần đông người cần cho tới thử đồ ăn sống đâyyy.