Nhà nghỉ thủy thạch lý sơn

     

Nhà Nghỉ Thủy Thạch tất cả trưng bày trên Thôn Tây – An Vĩnh – Lý Sơn công ty nghỉ có 12 chống nằm sát cảng Lý Sơn là địa trung trung ương của khu vực du lịch Lý Sơn, hơn nửa nhà nghỉ ngơi còn gần Âm Linc từ - khu vực thờ tự các đồng chí Hoàng Sa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Chuyên mục: Du lịch