Resort sen việt phú quốc

     
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: Resort sen việt phú quốc

khu Đô thị mới 67 Hecta,Dương Đông, vn

https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12820000/12812200/12812187/2d86b041_b.jpg
Giá chỉ còn

0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg> 1.500.000 VND 0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg> RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates<0>.PriceAvgMinPriceStr VND


Giảm giá chỉ 15% cho đặt phòng sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg> -1 }"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg ng-click="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không tồn tại giá! vô cùng tiếc cửa hàng chúng tôi không có giá trong thời gian này.

Xin vui mắt chọn thời gian khác hoặc liên hệ 1900 1870 và để được hỗ trợ


0"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg class="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg>

Rấc tiếc, vietnamaviation.vn không tìm kiếm thấy phòng thoả yêu cầu của bạn. Vui mừng chọn lại số lượng phòng hoặc tham khảo lưu ý dưới đây.
Xem thêm: Teambuilding: Khu Du Lịch Phù Sa Ở Cần Thơ Cho Bạn Một Chuyến Du Lịch Nhớ Đời

*

0"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg data-index="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgClassIndex"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg class="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgroom"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg ng-if="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg>

*

0"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg data-html="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgtrue"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg class="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgcapacity v-tooltip"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg data-toggle="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgtooltip"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg data-placement="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgbottom"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg data-delay="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgshow"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg:100, "https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpghide"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg:50"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg title="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgSức chứa tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg, "https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg trẻ em"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg):"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpghoặc "https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg bạn lớn, "https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg trẻ con em"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg):"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg (childAgeFrom + "https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg - "https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg>Tối nhiều roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan lớn 0"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults tín đồ lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ con em

Phòng về tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg "https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg:"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm và vòi hoa sen

Vòi hoa sen / nhà tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn tắm Jacuz

0"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


1"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgInternal"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgB2B"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgVINPEARL"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgSMD"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg)"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg phòng ngủ"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg, giường:"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg:"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgInternal"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgB2B"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgVINPEARL"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgSMD"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg)"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg> Tùy chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgInternal"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgB2B"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgVINPEARL"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgSMD"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg)"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg>2"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg class="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgv-padding-bottom-5"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg ng-repeat="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg>itemBedTypeitemBedType
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgInternal"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgB2B"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgVINPEARL"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpgSMD"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg)"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg>itemBedType.description

0"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults bạn lớn 0"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg> & roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults người lớn và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ nhỏ (childAgeFrom + "https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg - "https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg "https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg:"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg"https://vietnamaviation.vn/resort-sen-viet-phu-quoc/imager_1_26681_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name


Chuyên mục: Du lịch