Thông tư 05/2014/tt-bca

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ CÔNG AN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

Số: 05/2014/TT-BCA

Hà Nội, ngày 22 mon 01 năm 2014

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC CẤPhường, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổngviên Chình ảnh giáp thống trị hành thiết yếu về đơn chiếc từ, an toàn buôn bản hội;

Sở trưởng Sở Công an phát hành Thông tưphương pháp biểu mẫu sử dụng trong công tác cung cấp, thống trị Chứng minc quần chúng.

Bạn đang xem: Thông tư 05/2014/tt-bca

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Điều 2. Đối tượng ápdụng

1. Công dân làm giấy tờ thủ tục sẽ được cấp cho, thay đổi,cấp cho lại Chứng minch dân chúng.

2. Công an các đơn vị chức năng, địa phương.

3. Cán bộ Công an thẳng thực hiệncông tác cấp, làm chủ Chứng minch nhân dân theo hiện tượng của pháp luật.

Điều 3. Các biểu mẫuđược áp dụng trong cấp cho, quản lý Chứng minch nhân dân

Các biểu mẫu mã được sử dụng vào cấp,thống trị Chứng minc nhân dân (dưới đây viết gọn là biểu mẫu) ký hiệu là CMND, baogồm:

1. Đơn ý kiến đề xuất cấp cho, đổi, cấp cho lại Chứngminh quần chúng. # (ký kết hiệu là CMND01).

2. Tờ knhị Chứng minh quần chúng. # (cam kết hiệulà CMND02).

3. Giấy hứa hẹn trả công dụng giải quyết và xử lý cấp,thay đổi, cấp lại Chứng minch quần chúng (ký kết hiệu là CMND03).

4. Danh sách khuyến cáo để mắt tới làm hồ sơ đềnghị cấp cho, đổi, cung cấp lại Chứng minh nhân dân (ký hiệu là CMND04).

5. Phiếu giao dấn hồ sơ ý kiến đề nghị cấp,đổi, cấp cho lại Chứng minc nhân dnhiệt tình tra cứu vớt (cam kết hiệu là CMND05).

6. Đề xuất phê chu đáo hồ sơ ý kiến đề nghị cấp cho,thay đổi, cấp cho lại Chứng minc quần chúng (ký hiệu là CMND06).

7. Giấy xác thực số Chứng minh nhândân (cam kết hiệu là CMND07).

8. Báo cáo công tác làm việc cung cấp, làm chủ Chứngminch quần chúng. # (cam kết hiệu là CMND08).

Điều 4. Quản lý cácbiểu mẫu

1. Công an các đơn vị chức năng, địa phương thơm tổchức in, chế tạo với làm chủ đối với mẫu CMND01, CMND08. Khi in, Công an cácđơn vị chức năng, địa phương thơm ko được chuyển đổi nội dung của biểu mẫu; bao gồm trách rưới nhiệm quảnlý Việc in, cấp phát biểu mẫu cùng tất cả sổ sách theo dõi.

2. Các mẫu mã CMND02, CMND03, CMND04,CMND05, CMND06, CMND07 được ấn trực tiếp trường đoản cú máy tính lúc làm cho thủ tục cấp, đổi,cung cấp lại Chứng minh dân chúng. Mẫu được ấn ra đã bao gồm những thông tin được tríchxuất, thống kê lại trường đoản cú đại lý tài liệu về Chứng minh quần chúng. # theo phạm vi lưu trữ củatừng đơn vị.

3. Mẫu CMND01, CMND02, CMND04, CMND05,CMND06, CMND08 được ấn trên khổ giấy 210 milimet x 297 milimet (A4); mẫu mã CMND03, CMND07được in ấn trên khung giấy 148mm x 210mm (A5). Mẫu CMND01, CMND08 được in ấn 02 phương diện.

4. Các mẫu được in bằng mực black bên trên nềngiấy white.

Điều 5. Kinc phí in,thi công biểu mẫu

Chương II

CÁCHGHI BIỂU MẪU

Điều 6. Yêu cầu ghibiểu mẫu

1. Ghi không thiếu thốn, đúng đắn, ví dụ nộidung vào từng biểu mẫu, chữ viết đề xuất cùng một loại mực.

2. Người mang lại có tác dụng thủ tục đắn đo chữhoặc bắt buộc từ bỏ kê knhì được thì dựa vào tín đồ khác kê knhì hộ theo lời knhị củabản thân. Người kê knhì hộ đề nghị ghi “Người viết hộ”, kê knhì chân thực, ký, ghi rõbọn họ thương hiệu và chịu trách rưới nhiệm về bài toán kê knhị hộ đó.

3. Các cột, mục trong biểu mẫu đề xuất đượcghi theo như đúng ghi chú giải đáp trong những biểu chủng loại (trường hợp có) và phép tắc tạiThông bốn này. Trường phù hợp ban bố ghi vào cột, mục của biểu mẫu mã lâu năm thì đượcviết tắt tuy nhiên đề nghị bảo đảm rõ các thông tin cơ bản.

4. Màu mực để ghi biểu mẫu, chữ ký củangười có thẩm quyền cùng những câu chữ vào biểu chủng loại chỉ được sử dụng màu mực xanh,tím than hoặc Đen.

5. Nghiêm cấm Việc trường đoản cú ý tẩy xóa, sửatrị câu chữ đang ghi vào biểu mẫu mã.

Điều 7. Đơn ý kiến đề nghị cấp,thay đổi, cung cấp lại Chứng minh dân chúng (CMND01)

1. Mẫu CMND01 được dùng để công dân kêknhị báo cáo nhân thân của bản thân mình khi bao gồm yêu cầu cấp, đổi, cấp lại Chứng minhdân chúng.

2. Cách ghi thông tin:

a) Mục “Kính gửi”: Ghi thương hiệu cơ sở tiếpdấn làm hồ sơ ý kiến đề xuất cấp, thay đổi, cung cấp lại Chứng minc quần chúng. # của công dân;

b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: Ghingày, tháng, năm sinh của tín đồ đề nghị cấp cho, thay đổi, cấp lại Chứng minc quần chúng. #.Ngày sinc ghi 02 chữ số; năm sinch ghi đủ tư chữ số. Đối với tháng sinh từmon 3 mang đến tháng 9 thì ghi 01 chữ số, những mon sinh còn lại ghi 02 chữ số;

c) Mục “Giới tính”: Nếu giới tính namthì ghi là “Nam”, nếu như giới tính người vợ thì ghi là “Nữ”;

d) Mục “Dân tộc”: Ghi dân tộc của ngườiý kiến đề xuất cung cấp, thay đổi, cung cấp lại Chứng minch dân chúng như trong Giấy knhị sinc. Mục“Tôn giáo”: Ghi tôn giáo mà công dân sẽ theo và đã được Nhà nước công nhận;

đ) Mục “Nơi đăng ký knhì sinh”: Ghi đầyđủ địa danh hành chủ yếu cấp cho làng, cấp cho huyện, cung cấp tỉnh giấc vị trí sẽ cấp thủ tục khai sinhmang lại công dân;

e) Mục “Quê quán”: Ghi đầy đủ địa danhhành chủ yếu cấp thôn, cấp cho huyện, cấp cho thức giấc theo sổ hộ khẩu; giả dụ không có sổ hộ khẩuthì ghi theo giấy knhì sinh. Trường hợp địa danh hành chủ yếu gồm sự đổi khác thìđề tên địa danh hành bao gồm bắt đầu đã làm được biến đổi theo qui định của pháp luật;

g) Nơi hay trú: Ghi không thiếu thốn, chính xáctheo sổ hộ khẩu. Trường hòa hợp công dân kiến nghị cấp, đổi, cấp cho lại Chứng minch nhândân vào biên chế xác nhận của Quân đội quần chúng, Công an dân chúng thì ghitheo giấy ra mắt của cấp cho gồm thđộ ẩm quyền cấp cho đến công dân theo quy định;

h) Mục “Nghề nghiệp”: Ghi rõ nghề nghiệpvẫn làm cho. Mục “Trình độ học vấn”: Ghi rõ chuyên môn học vấn cao nhất (TS, thạcsỹ, ĐH, cao đẳng, trung cấp cho, xuất sắc nghiệp nhiều trung học tập, giỏi nghiệp phổthông đại lý.... );

i) Mục “Hồ sơ hộ khẩu số:……….. ”, “SổĐK hay trú số:............”, “Tờ số …..……”: Ghi theo sổ hộ khẩu. Trườngđúng theo công dân ý kiến đề nghị cấp, thay đổi, cấp cho lại Chứng minc quần chúng. # trong biên chế chínhthức của Quân team nhân dân, Công an quần chúng. # có giấy giới thiệu của cấp cho tất cả thẩmquyền thì để trống;

k) Mục “Số điện thoại”: Ghi số điệnthoại của công dân ý kiến đề nghị cung cấp, thay đổi, cấp lại Chứng minc nhân dân;

m) Mục “Ngày....tháng...năm….” Ghi rõngày, tháng, năm làm cho đơn đề nghị cung cấp, thay đổi, cấp cho lại Chứng minch quần chúng. #.

3. Ảnh chân dung: Hình ảnh chụp của côngdân trong vòng thời gian không thực sự 6 tháng mang lại thời khắc làm thủ tục đề nghịcung cấp, thay đổi, cung cấp lại Chứng minh nhân dân; form size 3centimet x 4centimet. Trường phù hợp cung cấp lạiChứng minh quần chúng. # thì hình họa phải bao gồm đóng vết gần kề lai của Công an làng, phường,thị trấn.

4. Mục "Kết trái xác minh": Đốivới ngôi trường đúng theo hồ sơ đề xuất cung cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dvồ cập xác minhqua tàng thỏng căn cước công dân thì đơn vị chức năng thẳng chào đón hồ sơ đề nghị Độitàng thỏng căn uống cước công dân ở trong Phòng Chình họa cạnh bên làm chủ hành chủ yếu về biệt lập tựlàng hội trả lời công dụng so sánh, xác minch cùng với hồ sơ nơi bắt đầu.

Điều 8. Tờ knhị Chứngminch dân chúng (CMND02)

1. Mẫu CMND02 bởi vì cơ quan Công an tiếpnhấn đối kháng ý kiến đề xuất cấp cho, thay đổi, cung cấp lại Chứng minh quần chúng. # lập để công dân kiểmtra, cam kết vào tờ knhì.

2. Mã số, mã vun một chiều: Mỗi hồ sơđề nghị cấp cho, thay đổi, cấp lại Chứng minch quần chúng. # được thêm một mã số, mã vun riêngnhằm làm chủ cùng được ấn bên trên tờ knhì Chứng minc nhân dân.

3. Từ mục 1 mang lại mục 16: Ghi các thôngtin của công dân theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 7 Thông bốn này.

4. Mục 17: Hình ảnh chân dung của công dântất cả kích cỡ 4cm x 6cm, nền hình họa white color.

5. Mục 18: Ghi Đặc điểm dấn dạng củacông dân theo quy định.

6. Mục 19: Chỉ ghi một trong số trườngphù hợp cung cấp, thay đổi, cấp cho lại.

7. Mục 20: Ghi chu kỳ đang cung cấp Chứngminh dân chúng đến công dân (tính cả lần hiện tại).

8. Mục 21: Ghi tên cơ quan Công an lậptờ knhị Chứng minc quần chúng.

9. Mục 22: Cán bộ chất vấn tờ knhì Chứngminh dân chúng ký cùng ghi rõ chúng ta tên sau thời điểm đánh giá đảm bảo an toàn ban bố đầy đủ,hợp luật.

10. Mục 23: Công dân ghi ngày, mon,năm làm cho giấy tờ thủ tục cấp, thay đổi, cung cấp lại Chứng minc dân chúng, ký kết và ghi rõ họ tên. Đốivới ngôi trường hòa hợp fan đến có tác dụng giấy tờ thủ tục lần chần chữ hoặc không thể tự kê khaiđược thì tiến hành theo dụng cụ tại khoản 2 Điều 6 Thông bốn này.

Điều 9. Giấy hẹn trảcông dụng giải quyết cung cấp, thay đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân (CMND03)

1. Mẫu CMND03 bởi cơ quan Công an tiếpnhấn làm hồ sơ ý kiến đề xuất cấp cho, thay đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân của công tư thục, cấpcho công dân nhằm hứa hẹn ngày đến dìm kết quả xử lý cung cấp, thay đổi, cấp lại Chứngminh dân chúng.

2. Thông tin bên trên Giấy hứa hẹn trả kết quảgiải quyết cấp cho, thay đổi, cấp cho lại Chứng minh quần chúng. # được ấn trực tiếp từ bỏ lắp thêm insau khi đã thu thừa nhận đọc tin nhân thân của công dân có tác dụng thủ tục cấp cho, thay đổi, cấplại Chứng minc nhân dân theo luật pháp.

Điều 10. Danh sách đềxuất xem xét hồ sơ kiến nghị cung cấp, thay đổi, cấp cho lại Chứng minh quần chúng (CMND04)

1. Mẫu CMND04 vị phòng ban Công an tiếpnhận hồ sơ ý kiến đề xuất cung cấp, đổi, cấp cho lại Chứng minch dân chúng của công tư thục, đềxuất chỉ đạo đơn vị chức năng chăm chút hồ sơ kiến nghị cấp, thay đổi, cung cấp lại Chứng minc quần chúng củacông dân.

2. Mục (1): Ghi tên ban ngành cấp trêntrực tiếp của cơ quan của người lời khuyên chu đáo hồ sơ đề nghị cấp, thay đổi, cấp lạiChứng minch dân chúng.

3. Mục (2): Ghi tên cơ quan của ngườiđề xuất duyệt y làm hồ sơ đề nghị cấp cho, thay đổi, cấp lại Chứng minh quần chúng. #.

4. Mục (3): Ghi chức danh của fan cóthẩm quyền duyệt làm hồ sơ đề xuất cấp cho, đổi, cấp lại Chứng minh quần chúng. #.

5. Mục “Số:…. /…..”: Ghi số của danhsách khuyến nghị chu đáo hồ sơ đề xuất cung cấp, đổi, cấp cho lại Chứng minh quần chúng.

6. Mục “Mã số danh sách”: Là mã sốbình thường của các hồ sơ vào list đề xuất coi xét làm hồ sơ kiến nghị cung cấp, đổi, cấp cho lạiChứng minc quần chúng. #.

7. Cột “STT”: Ghi số sản phẩm tự của từng hồsơ vào danh sách đề xuất chuyên chú làm hồ sơ đề nghị cấp cho, thay đổi, cấp lại Chứng minhquần chúng.

8. Cột “Mã số Tờ khai Chứng minh nhândân”: Ghi mã số bên trên tờ khai Chứng minch dân chúng của công dân.

9. Cột “Họ và tên knhì sinh”, “Giớitính”, “Ngày sinh”, “Loại cấp”, “Số Chứng minch nhân dân đã có được cấp”: Ghi theonhững mục công bố khớp ứng trên tờ knhị Chứng minch nhân dân.

10. Mục “Ý loài kiến của người có thđộ ẩm quyềnchuyên chú hồ nước sơ”: Người bao gồm thẩm quyền cẩn thận làm hồ sơ kiến nghị cung cấp, thay đổi, cấp cho lại Chứngminch dân chúng ghi rõ ý kiến của mình là “đồng ý” hoặc “không đồng ý”, giả dụ khônggật đầu đồng ý ngôi trường hòa hợp nào thì ghi rõ những ngôi trường hòa hợp đó.

Điều 11. Phiếu giaodìm hồ sơ đề xuất cấp cho, thay đổi, cung cấp lại Chứng minch nhân dthân thương tra cứu vớt (CMND05)

1. Mẫu CMND05 vày đơn vị chức năng đón nhận hồsơ kiến nghị cung cấp, thay đổi, cung cấp lại Chứng minh dân chúng lập, khuyến nghị chỉ đạo 1-1 vịđưa ra quyết định gửi những hồ sơ ý kiến đề xuất cung cấp, đổi, cung cấp lại Chứng minc dân chúng cầntra cứu vãn qua tàng tlỗi căn cước công dân.

2. Mục (1): Ghi tên ban ngành cung cấp trêntrực tiếp của cơ sở của tín đồ giao hồ sơ đề nghị cấp cho, đổi, cấp lại Chứng minhnhân dvồ cập tra cứu giúp.

3. Mục (2): Ghi thương hiệu cơ quan của ngườigiao làm hồ sơ ý kiến đề xuất cấp cho, thay đổi, cấp lại Chứng minc nhân dthân mật tra cứu.

4. Cột “STT”: Ghi số thiết bị từ của từng hồsơ đề nghị cung cấp, đổi, cấp cho lại Chứng minh quần chúng trong danh sách được gửi tra cứuqua tàng tlỗi cnạp năng lượng cước công dân.

5. Cột “Mã số Tờ knhì Chứng minh nhândân”: Ghi mã số trên tờ knhì Chứng minch dân chúng của công dân.

6. Các cột “Họ và thương hiệu knhì sinh”, “Giớitính”, “Ngày, mon, năm sinh”: Ghi các thông tin của công dân theo hồ sơ đềnghị cấp cho, thay đổi, cung cấp lại Chứng minch quần chúng. # rất cần được tra cứu vớt.

7. Mục “Tổng số hồ sơ”: Ghi tổng thể hồsơ đề xuất cấp, thay đổi, cấp cho lại Chứng minch quần chúng. # được bàn giao để tra cứu giúp.

8. Mục “Cán cỗ lập phiếu”: Cán bộ lậplời khuyên tra cứu vãn hồ sơ kiến nghị cấp, thay đổi, cấp cho lại Chứng minh dân chúng cam kết, ghi rõhọ thương hiệu để report chỉ huy duyệt y.

9. Mục “Lãnh đạo solo vị”: Lãnh đạo đơnvị coi xét, cam kết với ghi rõ chúng ta tên.

Điều 12. Đề xuất phêchăm bẵm hồ sơ đề xuất cung cấp, thay đổi, cấp cho lại Chứng minch dân chúng (CMND06)

1. Mẫu CMND06 bởi Trung trọng điểm Chứng minhquần chúng. # quốc gia lập nhằm đề xuất chỉ huy Cục Chình họa cạnh bên ĐK, cai quản cư trúcùng tài liệu nước nhà về cư dân phê chăm chú hồ sơ kiến nghị cung cấp, đổi, cung cấp lại Chứngminh quần chúng của công dân. Mẫu này được lập theo danh sách hồ sơ đề xuất cung cấp,thay đổi, cung cấp lại Chứng minh quần chúng của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương gửi mang đến.

2. Mục “Số:…../…..”: Ghi số của văn uống bảnlời khuyên phê chăm bẵm hồ sơ ý kiến đề xuất cấp cho, thay đổi, cung cấp lại Chứng minh dân chúng.

3. Cột “STT”: Ghi số máy tự của từngmã số danh sách vào đề xuất phê coi ngó hồ sơ ý kiến đề xuất cấp cho, thay đổi, cấp cho lại Chứngminch quần chúng. #.

4. Cột “Mã số danh sách”: Ghi mã số củatừng danh sách đề xuất để mắt làm hồ sơ đề nghị cấp, thay đổi, cấp cho lại Chứng minh nhândân.

5. Cột “Đơn vị lập”: Ghi thương hiệu của đơn vịđón nhận hồ sơ ý kiến đề xuất cung cấp, đổi, cung cấp lại Chứng minch nhân dân của công dân.

6. Cột “Loại danh sách”: Ghi cấp, đổi,cấp cho lại khớp ứng với loại cấp vào list khuyến nghị chăm nom hồ sơ đề nghị cấp cho,đổi, cung cấp lại Chứng minc quần chúng.

7. Cột “Hồ sơ”: Ghi toàn bô hồ nước sơtrong danh sách có mã số list tương ứng vào cột “Tổng số”, trong đó ghi rõcon số làm hồ sơ vừa lòng lệ, đủ điều kiện cung cấp, thay đổi, cung cấp lại Chứng minh quần chúng vào cột“Hợp lệ” với con số làm hồ sơ chưa hợp lệ, không được điều kiện cấp, thay đổi, cấp cho lạiChứng minh quần chúng vào cột “Không đúng theo lệ”.

8. Cột “Ngày nhấn danh sách”: Ghi ngàydấn list gồm mã số danh sách tương ứng.

9. Mục “Tổng số”: Ghi tổng thể từng loạihồ sơ vào cột “Hồ sơ”.

Điều 13. Giấy xác nhậnsố Chứng minch quần chúng. # (CMND07)

1. Mẫu CMND07 vì chưng phòng ban Công an nơitiếp nhận hồ sơ đề xuất đổi, cấp cho lại Chứng minc quần chúng mang lại công dân lập đểxác thực số Chứng minh dân chúng (9 số) đã có cấp lần sát nhất khi công dân cónhững hiểu biết thay đổi, cấp cho lại Chứng minc nhân dân new (12 số).

2. Thủ trưởng đơn vị vị trí tiếp nhận hồsơ kiến nghị thay đổi, cấp lại Chứng minh quần chúng. # ký giấy xác thực số Chứng minc nhândân của công dân.

Xem thêm: Chùa Vạn Hạnh Đà Lạt - Thiền Viện Vạn Hạnh Đà Lạt

Điều 14. Báo cáo côngtác cấp cho, thống trị Chứng minch quần chúng. # (CMND08)

1. Mẫu CMND08 nhằm Công an cấp cho thức giấc thốngkê, báo cáo tác dụng chu kỳ theo quý, 06 mon, 01 năm về công tác cấp cho, quản lýChứng minc nhân dân gửi về Tổng viên Cảnh cạnh bên cai quản hành chủ yếu về riêng lẻ tự, antoàn xã hội (qua Cục Chình ảnh cạnh bên ĐK, thống trị trú ngụ và dữ liệu non sông vềdân cư).

2. Số liệu, ngôn từ trong báo cáo phảiđúng chuẩn, rõ ràng, rất đầy đủ.

Chương III

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Hiệu lực thihành với mức sử dụng đưa tiếp

1. Thông bốn này có hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện kểtừ thời điểm ngày 10 tháng 3 năm năm trước.

Điều 16. Trách nhiệmthi hành

1. Tổng viên trưởng Tổng viên Cảnh sátlàm chủ hành chủ yếu về cô đơn trường đoản cú, an toàn xóm hội có trách rưới nhiệm lí giải, kiểmtra bài toán thực hiện Thông bốn này.

2. Các Tổng cục trưởng, thủ trưởng đơnvị trực trực thuộc Sở, Giám đốc Công an tỉnh giấc, thành thị trực nằm trong Trung ương, Giámđốc Slàm việc Chình họa giáp phòng cháy với trị cháy cùng các tổ chức, cá thể gồm tương quan chịutrách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quy trình tiến hành, giả dụ bao gồm khókhăn, vướng mắc, Công an những đơn vị, địa phương thơm report về Bộ (qua Tổng cục Cảnhgần kề làm chủ hành thiết yếu về bơ vơ từ, bình yên xóm hội) để đúng lúc gợi ý.

Nơi nhận: - Các đồng minh Thđọng trưởng; - Các Tổng cục, đơn vị chức năng trực ở trong Bộ; - Công an những tỉnh giấc, TPhường. trực ở trong TW; những Slàm việc Chình họa sát PCCC; - Công báo; - Lưu: VT, V19, C61(C72).

BỘ TRƯỞNG Đại tướng mạo Trần Đại Quang

Hình ảnh chân dung 3centimet x 4cm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/ĐỔI/CẤP LẠI CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Kính gửi: …………………………………………………..

Họ với tên knhị sinh(1):.............................................................................................................

Họ và tên thường gọi khác (nếu có)(1):.................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ………./……../……….;Giới tính (Nam/nữ): ...........................................

Số CMND đã được cấp(2):

Cấp ngày: ………./………/……….. Nơi cấp:............................................................................

Dân tộc: …………………………….. Tôn giáo:..........................................................................

Nơi ĐK khai sinh:...........................................................................................................

Quê quán:.............................................................................................................................

Nơi thường xuyên trú:.....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Nghề nghiệp: ………………………… Trình độ học tập vấn:..............................................................

Họ với thương hiệu cha(1):....................................................................................................................

Họ cùng tên mẹ(1):.....................................................................................................................

Họ với tên vk (chồng)(1):..........................................................................................................

Hồ sơ hộ khẩu số: ……… Sổ ĐK thườngtrú số: …….; Tờ số: ……… Số điện thoại: ...........

Tôi đề nghị được cấp/đổi/cấp cho lại CMND,lý do(3):......................................................................

Tôi (có/không) …………………… đề nghị đượcchứng thực số CMND (9 số) đã có được cấp(4).

Tôn xin cam đoan những lên tiếng trênlà đúng sự thật, ví như không nên tôi trọn vẹn Chịu đựng trách nhiệm trước quy định.

…….., ngày ….. tháng ….. năm ….. Trưởng Công an làng, phường, thị trấn(5) (Ký, ghi rõ chúng ta thương hiệu với đóng góp dấu)

…….., ngày ….. mon ….. năm ….. Người có tác dụng đơn (Ký, ghi rõ họ tên)

KẾT QUẢ XÁCMINH

Đội Tàng tlỗi căn cước công dân - PhòngPC64 vấn đáp công dụng so sánh xác minh với làm hồ sơ nơi bắt đầu (bao gồm hoặc không có làm hồ sơ gốc,trường hợp bao gồm hồ sơ gốc thì có ngôn từ gì khác với tờ khai CMND kèm theo?)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

………., ngày ……… mon ……. năm ……. …………………………………………….(6) (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Cán bộ tra cứu (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Ghichú:

- (1): Ghi chữ in hoa đủ dấu

- (2): Ghi số chứngminh nhân dân đã làm được cấp lần sớm nhất (ví như là CMND gồm 9 số thì 3 ô cuối gạchchéo).

- (3): Ghi mộttrong số trường hợp: cấp; đổi (từ CMND 9 số sang 12 số; hết thời hạn sử dụng;thay đổi họ thương hiệu, chữ đệm, ngày, mon, năm sinh; thay đổi địa điểm thường trú; thayđổi đặc điểm dấn dạng, CMND hỏng), cấp cho lại (mất CMND).

- (4): Ghi"có" hoặc "không" đề xuất được cấp chứng từ xác nhận số CMND (9số) đã được cấp cho lần sớm nhất.

- (5): TrưởngCông an xóm, phường, thị trấn xác thực đối với ngôi trường đúng theo cấp lại CMND. Xác nhậncó mức giá trị trong thời hạn 60 ngày, Tính từ lúc ngày Công an làng mạc, phường, thị trấn nơithường trú của công dân xác thực.

- CMND là viết tắt của Chứng minc nhândân.

- (6) Đội trưởngĐội Tàng thư căn uống cước công dân Phòng PC64.

(Mã số, mã gạch một chiều)

TỜ KHAI

CHỨNG MINH NHÂN DÂN

17.

Hình ảnh chân dung 4cm x 6cm

1. Họ với tên knhì sinh:……………………………………………………………

2. Họ và tên thường gọi không giống (trường hợp có):…………………………………………………………………………………

3. Ngày, mon, năm sinh:

4.Giới tính:……

5. Dân tộc:………….…………..………6. Tôn giáo:………………………………..…..

7. Nơi ĐK knhị sinh:……………………………………………………………………

8. Quê quán:…………………………………………………………………………………

9. Nơi hay trú:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

10. Nghề nghiệp:…………………………..................……11. Trình độ học tập vấn:…………………………...................

12. Số năng lượng điện thoại: …………………………………………………………………………………………………….............

13. Số CMND đã được cấp:

Cấp ngày: ……/………/………….. Nơi cấp: ………………………………………….……………………………………

14. Họ cùng tên cha:………………………………….……………………………………..………………..……………..

15. Họ và thương hiệu mẹ:……………………………………………………..............................................................................................

16. Họ và tên bà xã (chồng):.…………………………………………………………………………………………………..

18. Đặc điểm nhân dạng:………………………………......................................................................................

19. Loại cấp:……………. trăng tròn. Cấp lần thứ:………..…………21. Đơn vị lập TK:………………………………………

Cái phải

Trỏ phải

Giữa phải

Nhẫn phải

Út phải

Cái trái

Trỏ trái

Giữa trái

Nhẫn trái

Út trái

4 ngón chụm tay trái

4 ngón chụm tay phải

22. Cán cỗ kiểm tra (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

23. ……….…., ngày …………..….tháng………...năm……….…… Người knhì ký, ghi rõ chúng ta tên

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc---------------

GIẤY HẸN

Trả tác dụng giải quyếtcung cấp, thay đổi, cấp lại Chứng minch nhân dân

Công an……………......................................................................................................................vẫn tiếp nhận làm hồ sơ với làm giấy tờ thủ tục cấp……..……Chứng minc quần chúng cho công dân:

Họ cùng tên knhì sinh:…………………………………………………………………………………

Sinch ngày: ………………..…/……..……..…./…………..………

Giới tính: ……………………....................................................

Nơi thường xuyên trú:.........................………….................................................................................

………………………………………………….............................................................................

Thời gian hứa trả công dụng giải quyết cấp………...Chứng minch dân chúng cho công dân vào……………….giờ……………….phút, thứ………………..…… ngày:…..….…./……..…../…………..

....................................................................................................................................................

Lưu ý: khi mang lại nhận hiệu quả với theosổ hộ khẩu.

*

…….……, ngày…………tháng……...…năm……… NGƯỜI LẬP GIẤY HẸN (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

……..……………................(1)

Số:……../GXN-CMND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

GIẤY XÁC NHẬN

SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

……..…………….………………………………………………………………………(1),xác nhận:

Họ và tên:………………………………………….…………; Giớitính:….............……(Nam/nữ)

Ngày, mon, năm sinh:..……………………/…..………………./….……………………...

Nơi thườngtrú:…..…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Số CMND đã được cấp:

Do Công an………………….……….cấpngày……………tháng….................năm…………….

Nay được cấp cho CMND số:…………………………………………………...…………………………

Do Cục Cảnh giáp ĐK, thống trị cưtrú và dữ liệu giang sơn về dân cư cung cấp ngày…………..……tháng……………….năm…………….…..


Chuyên mục: Du lịch