Du lịch ấn độ

     

Hôm này họ sẽ gặp lại nhau để cùng nhau khám phá 1 góc phương Bắc Ấn Độ. Đợt 2019 mình tất cả dịp đi công tác làm việc Ấn Độ và có tiện kẹ thăm vài địa danh nổi tiếng thú vị sống Ấn, mình đang viết lại vài thử khám phá để mọi người nếu có dịp xịt thăm có tư liệu xem thêm nhé.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Chuyên mục: Du lịch