Vé tàu từ sài gòn đi nha trang

     

Giá vé tàu Tết từ TP.Sài Gòn đi Nha Trang 2020 mắc hơnngày thường, giátốt nhất là 327.000đ cùng tối đa là một,766.000đ cùng với quãng đường411 km cùng thời hạn chạy tàu là6 Giờ 53 phút ít.

Bạn đang xem: Vé tàu từ sài gòn đi nha trang


Mỗi ngày tất cả 8 chuyến tàu chạy tuyến TPhường.Sài Gòn đi Nha Trang. Hành kháchtheo dõi kế hoạch nghỉ ngơi Tết, update giá chỉ vé, đặt vé đúng thời điểm luôn luôn là biện pháp rất tốt nhằm bạn nhận ra Giá vé tàu Tết 2020 phải chăng vàtất cả ưu núm hơn đối với thời gian cận Tết.

*

Giá vé tàu Tết từ bỏ TPhường.Sài Gòn đi Nha Trang bao nhiêu?

Hành khách hàng xem thêm bảng Giá vé tàu Tết từ TPhường.Sài Gòn đi Nha Trangdưới đây:

Giá Vé tàu SE8 TP Sài Gòn Nha Trang


STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 ổn định T1619,000.000
2
AnLT1v
Nằm vùng 4 ổn định T1652,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 cân bằng T2534,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 cân bằng T2617,000.000
5
BnLT1
Nằm vùng 6 ổn định T1527,000.000
6
BnLT2
Nằm vùng 6 điều hòa T2489,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 ổn định T3428,000.000
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa269,000.000
9
NML
Ngồi mềm điều hòa337,000.000
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa348,000.000

Chú ý: Giá vé vẫn bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể chuyển đổi theo một số điều kiện: thời gian tải vé, đối tượng người dùng đi tàu, địa điểm khu vực bên trên toa…
Bảng giá vé tàu Sài Gòn Nha Trang của tàu SE8


Giá Vé tàu SE6 Sài Gòn Nha Trang


STT Mã Loại khu vực Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 cân bằng T1635,000.000
2
AnLT1M
Nằm vùng 4 điều hòa T1645,000.000
3
AnLT1Mv
Nằm vùng 4 cân bằng T1678,000.000
4
AnLT1v
Nằm vùng 4 ổn định T1668,000.000
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2545,000.000
6
AnLT2M
Nằm vùng 4 điều hòa T2605,000.000
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 cân bằng T2638,000.000
8
AnLT2v
Nằm vùng 4 ổn định T2628,000.000
9
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1532,000.000
10
BnLT1M
Nằm khoang 6 ổn định T1541,000.000
11
BnLT2
Nằm vùng 6 ổn định T2493,000.000
12
BnLT2M
Nằm vùng 6 ổn định T2502,000.000
13
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3432,000.000
14
BnLT3M
Nằm khoang 6 cân bằng T3439,000.000
15
GP
Ghế phụ186,000.000
16
NCL
Ngồi cứng điều hòa276,000.000
17
NML
Ngồi mượt điều hòa346,000.000
18
NML56
Ngồi mềm điều hòa378,000.000
19
NML56V
Ngồi mềm điều hòa389,000.000
20
NMLV
Ngồi mượt điều hòa357,000.000

Chú ý: Giá vé đang bao gồm tiền bảo đảm. Giá hoàn toàn có thể thay đổi theo một số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…
Bảng giá bán vé tàu Thành Phố Sài Gòn Nha Trang của tàu SE6


Giá Vé tàu SE22 Thành Phố Sài Gòn Nha Trang


STT Mã Loại nơi Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 ổn định T1861,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 ổn định T1894,000.000
3
AnLT2
Nằm vùng 4 cân bằng T2755,000.000
4
AnLT2v
Nằm vùng 4 cân bằng T2788,000.000
5
BnLT1
Nằm vùng 6 ổn định T1746,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2657,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3507,000.000
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa387,000.000
9
NML
Ngồi mềm điều hòa450,000.000
10
NML56
Ngồi mượt điều hòa468,000.000
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa479,000.000
12
NMLV
Ngồi mượt điều hòa461,000.000

Chụ ý: Giá vé vẫn bao gồm tiền bảo đảm. Giá rất có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian cài đặt vé, đối tượng người dùng đi tàu, địa điểm vị trí trên toa…
Bảng giá chỉ vé tàu Sài Gòn Nha Trang của tàu SE22


Giá Vé tàu SE10 TPhường.Sài Gòn Nha Trang


STT Mã Loại địa điểm Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 cân bằng T1658,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 cân bằng T1691,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 ổn định T2612,000.000
4
AnLT2v
Nằm vùng 4 cân bằng T2645,000.000
5
BnLT1
Nằm vùng 6 cân bằng T1613,000.000
6
BnLT2
Nằm vùng 6 cân bằng T2521,000.000
7
BnLT3
Nằm vùng 6 điều hòa T3457,000.000
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa285,000.000
9
NML
Ngồi mềm điều hòa358,000.000
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa369,000.000

Chụ ý: Giá vé vẫn bao hàm chi phí bảo đảm. Giá rất có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời hạn cài vé, đối tượng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…
Bảng giá vé tàu TP Sài Gòn Nha Trang của tàu SE10


Giá Vé tàu SE4 Sài Thành Nha Trang


STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm vùng 4 cân bằng T1905,000.000
2
AnLT1v
Nằm vùng 4 điều hòa T1938,000.000
3
AnLT2
Nằm vùng 4 ổn định T2835,000.000
4
AnLT2v
Nằm vùng 4 điều hòa T2868,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1825,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 ổn định T2733,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3685,000.000
8
GP
Ghế phụ3đôi mươi,000.000
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa481,000.000
10
NML56V
Ngồi mượt điều hòa492,000.000

Chụ ý: Giá vé đang bao gồm chi phí bảo hiểm. Giá có thể biến đổi theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng đi tàu, địa chỉ khu vực trên toa…
Bảng giá vé tàu Sài Thành Nha Trang của tàu SE4


Giá Vé tàu SQN2 TP Sài Gòn Nha Trang


STT Mã Loại khu vực Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm vùng 4 cân bằng T1734,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 cân bằng T1767,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 ổn định T2675,000.000
4
AnLT2v
Nằm vùng 4 điều hòa T2708,000.000
5
BnLT1
Nằm vùng 6 ổn định T1668,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 ổn định T2534,000.000
7
BnLT3
Nằm vùng 6 ổn định T3468,000.000
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa281,000.000
9
NML
Ngồi mượt điều hòa366,000.000
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa377,000.000

Chụ ý: Giá vé vẫn bao gồm chi phí bảo hiểm. Giá hoàn toàn có thể biến hóa theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, địa điểm khu vực trên toa…
Bảng giá chỉ vé tàu Thành Phố Sài Gòn Nha Trang của tàu SQN2


Giá Vé tàu SNT2 TPhường. Sài Gòn Nha Trang


STT Mã Loại nơi Giá vé (₫)
1
AnLvT1
Nằm khoang4 ổn định T1VIP816,000.000
2
AnLvT1v
Nằm khoang4 ổn định T1VIP849,000.000
3
AnLvT2
Nằm khoang4 cân bằng T2VIP749,000.000
4
AnLvT2v
Nằm khoang4 cân bằng T2VIP782,000.000
5
BnLvT1
Nằm khoang6 cân bằng T1VIP740,000.000
6
BnLvT2
Nằm khoang6 cân bằng T2VIP649,000.000
7
BnLvT3
Nằm khoang6 ổn định T3VIP521,000.000
8
NML56
Ngồi mềm điều hòa426,000.000
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa437,000.000

Chú ý: Giá vé vẫn bao gồm tiền bảo đảm. Giá rất có thể đổi khác theo 1 số điều kiện: thời hạn download vé, đối tượng đi tàu, vị trí địa điểm bên trên toa…
Bảng giá bán vé tàu TPhường.Sài Gòn Nha Trang của tàu SNT2


Giá Vé tàu SE2 TPhường. Sài Gòn Nha Trang


STT Mã Loại nơi Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 ổn định T1928,000.000
2
AnLT1Mv
Nằm vùng 4 ổn định T1961,000.000
3
AnLT2M
Nằm vùng 4 điều hòa T2846,000.000
4
AnLT2Mv
Nằm vùng 4 điều hòa T2879,000.000
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 cân bằng VIP1,756,000.000
6
BnLT1M
Nằm vùng 6 điều hòa T1832,000.000
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2738,000.000
8
BnLT3M
Nằm vùng 6 ổn định T3691,000.000
9
GP
Ghế phụ322,000.000
10
NML56
Ngồi mượt điều hòa485,000.000
11
NML56V
Ngồi mượt điều hòa496,000.000

Chú ý: Giá vé đang bao hàm tiền bảo hiểm. Giá có thể biến đổi theo 1 số ít điều kiện: thời gian tải vé, đối tượng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…
Bảng giá chỉ vé tàu Sài Thành Nha Trang của tàu SE2


Điều kiện giá bán vé tàu Tếttừ Sài Gòn đi Nha Trang

Giá vé tàu Tết từTPhường. Sài Gòn đi Nha Trang nghỉ ngơi bảng trên đãtất cả bảo đảm, hình thức dịch vụ đi kèm theo và 10% thuế GTGT.Tthấp em bên dưới 10 tuổi trên thời gian phát xuất yêu cầu được đặt vị trí đi thuộc tín đồ lớnTrẻ em dưới 6 tuổi: Miễn vé và áp dụng bình thường khu vực của fan Khủng đi kèm.Tphải chăng em trường đoản cú 6 mang lại dưới 10 tuổi: Giảm 25% giá chỉ vé tàu Tết từTP.. Sài Gòn đi Nha TrangNgười cao tuổi trường đoản cú 60 tuổi trsống lên: Giảm 15% giá chỉ vé.Học sinch, sinc viên: Giảm 10% giá bán vé.

Vị trí ga Sài Gòn

Quy định Bao test đổi trả vé tàu Tếttrường đoản cú TP.Sài Gòn đi Nha Trang

Vào ngày thường, việc Bao test đổi trả vé tàu Tết vận dụng trước tiếng khởi thủy 4 tiếng mang đến tất cả những hành trình, trả vào ngẫu nhiên ngày làm sao. Nhưng vớingày Tết, Việc dùng thử đổi mới vé tàu Tết trường đoản cú TP..Sài Gòn đi Nha Trang TếttừTPhường. Sài Gòn đi Nha Trang trở ngại với nghiêm ngặt rộng, cụ thể như sau: Thời gian đổi, trả vé muộn nhất trước tiếng tàu chạy 10 giờ đồng hồ so với vé cá nhân, trước 24 giờ đối với vé bè phái.

Xem thêm:

khi thay đổi vé, trả vé quý khách xuất trình sách vở và giấy tờ tùy thân bản chủ yếu của fan đi tàu mang đến nhân viên đổi, trả vé. Đồng thời, ban bố bên trên thẻ đi tàu nên trùng khớp với sách vở tùy thân của quý khách hoặc của người tiêu dùng vé lúc chứng kiến tận mắt giá bán vé tàu Tết từSài Gòn đếnNha Trang

Quy định tải sản phẩm & hàng hóa khách thiết lập vé tàu Tết từ TP..Sài Gòn đi Nha Trang

Một mùa xuân nữa lại cho, trsống về đoàn tụ cùng với gia đình người thân thuộc cùng nhau vào đều khoảnh khắc ý nghĩa sâu sắc ấm áp trong thời tự khắc giao vượt là ao ước mỏi của bao tín đồ bé xa đơn vị. vì vậy, các lần về quê cơ hội Tết, tín đồ dân tha hương thơm xa quê lập nghiệp lại ước ao đưa về mang lại mái ấm gia đình phần đa món vàng kỳ lạ, đặc biệt để bác bỏ lên bàn thờ tiên sư.

*

Tuy nhiên, nên lưu ý về giải pháp vận chuyển hàng hóa lúc chứng kiến tận mắt giá bán vé Tết từ bỏ Sài Thành đi Nha Trangcùng quyết định cài đặt vé dưới đây:

Quy định về hành lý xách tay Khi đi tàu Tết từ TP Sài Gòn đi Nha Trang Trọng lượng hành lý xách tay được miễn cước của quý khách được pháp luật như sau:

Mua cả vé hành khách: 20kg;Cành mai, đào Tết đề xuất bọc kỹ, không nhằm cành bung ra vướng víu.Hành lý cầm tay bắt buộc bao gồm thứ chứa đựng, bao bọc cẩn trọng, để đúng địa điểm luật bên trên tàu và hành khách nên từ bỏ trông nom, bảo vệ.

*

Những hàng hóa cấm với theo bạn khi đi Tàu Tết từ bỏ Sài Gònđi Nha Trang gồm:

Hàng nguy hiểm;Vũ khí, nguyên tắc cung ứng cơ mà không có giấy phép thực hiện phù hợp lệ;Những chất khiến mất dọn dẹp và sắp xếp, làm cho không sạch toa xe;Thi hài, hài cốt;

Hàng hóa cnóng lưu giữ thông trên chuyến tàu Tết trường đoản cú TP.. Sài Gòn đi Nha Trang

Động trang bị sinh sống (trừ chó cảnh, mèo, chlặng, cá cảnh dẫu vậy đề nghị bao gồm máy tương thích để giữ lại gìn dọn dẹp vệ sinh, không khiến ảnh hưởng tới người xung quanh);Vật to kềnh có tác dụng trngơi nghỉ xấu hổ vấn đề chuyển động bên trên tàu, có tác dụng lỗi hỏng trang vật dụng toa xe pháo.Đối cùng với tàu khách thường, hành khách đi tàu được có theo gia nắm, gia súc, hải sản, nông sản v.v… tuy thế quý khách buộc phải ngồi sinh sống những toa giành riêng cho bài toán chuyển vận mọi một số loại sản phẩm & hàng hóa đó.

Cảm nhận của quý khách cùng với Du kế hoạch Sinch thái đại dương hòn đảo Nha Trang

Nếu mong tận hưởng du lịch sinh thái xanh biển cả đảo, phượt thăm quan vãn cảnh, mời các bạn cùng tôi về cùng với Nha Trang – Khánh Hoà, chỗ từng tổ chức triển khai các cuộc thi hoa hậu. Đến với vùng biển cả tươi tắn này, chúng ta có thể trải nghiệm món nem Ninch Hoà, bún cá Nha Trang, bò nướng Lạc Chình họa, yến xào Hòn Nội. Nếu mang đến vào mùa liên hoan, bọn chúng bản thân vẫn cùng tham mê dự lễ hội cầu ngư, liên hoan tiệc tùng tháp bà. Chúng ta sẽ đến với Festival biển khơi Nha Trang, đến Vinpear coi nhạc nước.


Chuyên mục: Du lịch